METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE

Dobro došli na sajt „Poslovna Strategija na Balkanu“. U desnoj koloni možete naći listu mojih blog objava dok se stranice sajta fokusiraju na specifične teme. Tekstovi se uglavnom odnose na balkansko poslovno okruženje sa posebnim osvrtom na poslovni rizik i razvoj preduzeća. Ipak većina sadržaja daje vlasnicima preduzeća, privatnim investitorima i rukovodiocima kompanija savete o strateškom aspektu upravljanja biznisom kao što su Metodologija za Izgradnju Strategije, Poslovna Analiza 360°, Restrukturiranje, Upravljanje Promenama i Društveno Odgovorno Poslovanje sa posebnim osvrtom na građevinsku industriju.

U srcu svakog biznisa je njegova strategija – kako njena formulacija tako i organizaciona konfiguracija za njeno izvršenje. Da bih vam pomogao razvio sam infografičko uputstvo sa 26 slajdova strateškog planiranja koji objašnjavaju proces izgradnje poslovne strategije, korak po korak. OVDE možete pogledati i besplatno preuzeti Metodologiju za Izgradnju Strategije.

Metodologija za Izgradnju Strategije počinje od inspirativne, ambiciozne i nadasve jasne vizije koju zatim pretače u praktičan i ostvariv strateški plan. Prva polovina slajdova formuliše jezgro strategije, a zatim druga polovina definiše elemente za njeno uspešno izvršenje.

slajd strategije srpski v1

Pritisnite OVDE da pogledate Metodologiju za Izgradnju Strategije

%d bloggers like this: