Posts Tagged ‘digitalizacija u građevinarstvu’

Uticaji i saznanja o pandemiji Covid-19 na srpski građevinski sektor

Autor članka je g-din Bojan Petrović, regionalni menadžer kompanije PlanRadar

Petnaest meseci nakon što je proglašena pandemija Covid-19, sve je jasnije da „nova normalnost“ nije privremeno stanje dok je i dalje pandemija na snazi, već će uveliko biti deo normalnosti koja nas očekuje i kada se pandemija zvanično okonča. Gledano evolucijski, velike krize su preživljavali najbolje oni koji su se mogli prilagoditi novonastalim promenama. Tako da je ovo „novo normalno“ stanje, kojem se i dalje prilagođava čitav svet, pokazalo da su najbolje prošli oni koji su na vreme prepoznali prednosti rada na daljinu i tehnologije koje mogu da iskoriste u svom poslovanju.

Građevinski sektor u Srbiji je prošao oscilacije u poslednjih petnaest meseci. Iako je građevina i dalje ostala najveći pokretač srpske ekonomije i iako se izgradnja nastavila nedugo nakon proglašenja pandemije posledice su se ipak osetile. Prema Republičkom zavodu za statistiku (https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/gradjevinarstvo/) zvanične cifre kažu da posle III kvartala 2020. godine koji je beležio 18,9% pad u tekućim i 17,2% u stalnim cenama u odnosu na isti kvartal prethodne godine, IV kvartal 2020. beleži rast te za prethodnom godinom „kasni“ 10,4% u tekućim i 8,9% u stalnim cenama. Nadu daje izveštaj za prva tri meseca 2021. godine, koji kaže da je zabeležen rast od 20,0% u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj rast iznosi 20,7% u odnosu na I kvartal 2020. godine. Detaljnije posmatrano prema građevinama, vrednost izvedenih radova na zgradama, u stalnim cenama povećana je za 17,5%, a na ostalim građevinama 22,7%. Svi regioni Srbije su posle prošlogodišnjeg pada sada povećali vrednost izvedenih radova gde prednjači Region Šumadije i Zapadne Srbije sa čak 37,0% većom vrednošću u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Frame photo created by evening_tao – www.freepik.com

Napredak možemo gledati i kroz izdate građevinske dozvole od početka 2021. godine. Poslednja tri statistički obrađena meseca su januar, februar i mart. U januaru je izdato 1480 građevinskih dozvola (14,8% više nego u januaru prošle godine) od čega 77,2% otpada na zgrade a već u martu je izdato 2029 građevinskih dozvola (19,8% više nego istog meseca prošle godine) te se 79,2% njih odnosi na zgrade a 20,8% na ostale građevine. Najveća građevinska aktivnost po izdatim dozvolama očekuje se u Moravičkoj oblasti, zatim slede Beogradska, Sremska, Rasinska, Zlatiborska, Južnobačka te ostale.

Kao napomenu treba da navedemo da su indeksi vrednosti beležili porast od druge polovine 2017. godine sve do kraja prvog kvartala 2020. U drugom, trećem i četvrtom kvartalu dolazi do pada aktivnosti zbog zastoja izazvanih globalnom pandemijom Covid-19. Međutim, kako smo već naveli, izveštaj za prvi kvartal 2021. godine uliva nadu da se srpska građevinska industrija vraća na stare staze uspeha.

Covid-19 je očigledno bio katalizator za digitalizaciju u celom svetu pa i u Srbiji. Digitalizacija je pomažući onima koji su je prihvatili da prebrode pandemiju i napreduje bez obzira na uslove poslovanja nepovratno dokazala svoju vrednost. Građevinska industrija tu nije izuzetak. Pre samo nekoliko godina je bilo teško na našim gradilištima zamisliti inženjera ili vođu gradilišta koji od kuće vodi projekat. Takođe, nije se činilo ni verovatnim da će građevinski radnici po gradilištu hodati sa pametnim mobilnim uređajima i aktivno ih koristiti u svom radu. Malen je bio broj onih kompanija koje su pre pandemije bile „osvešćene“ na polju digitalizacije i daljinskog upravljanja projektima.

Međutim, kad je pandemija donela nove uslove, samo oni koji su na vreme prepoznali da je došao čas da ipak pređu na digitalne oblike komunikacije i vođenja projekata nisu trpeli nikakve ili su imali minimalne gubitke u poslovanju. To nam pokazuje da se ovi načini sigurno ukorenjuju u građevinsku industriju, a jedini problem je što taj proces teče jako sporo uprkos jasnim potrebama za digitalnim alatima.

Miljan Mikić, predavač na inženjerskom menadžmentu Univerziteta u Lidsu: „Za digitalizaciju je važan kapacitet društva, koliko koristimo digitalne alate, a to se razlikuje od tržišta do tržišta. Na Zapadu i u Kini je digitalizacija sve zastupljenija. Konkurentnost kompanija je takva da digitalizacija kompaniji neminovno povećava konkurentnost time što usvaja individualne kapacitete i oblikuje ih u organizacione kapacitete. Kompanija koja može uspešno da koristi ljude i druge resurse i na daljinu – „remote“ – je pokazala u koroni da može da avanzuje i iskoristi situaciju.

Jasno je da nikada neće osvanuti dan kada će posao na gradilištu moći da obavi jedna jedina osoba. Porastom novih tehnologija i njihovom integracijom u građevinske radove, boljom opremom i novim načinima građenja svakako je smanjen broj neophodnih građevinskih radnika, ali će oni uvek biti nezamenjivi i od presudne važnosti za izgradnju. Međutim, daljinski rad sigurno može pomoći inženjerima, vođama projekata, predstavnicima klijenata, inspektorima i mnogim drugim osobama na vodećim pozicijama čiji se mnogi zadaci u vezi dokumentacije i upravljanja nedostacima mogu obavljati na daljinu. Oni time mogu da se reše viška administrativnih poslova, uštede vreme i novac, te poboljšaju svoje profesionalne odnose s kolegama, klijentima i podizvođačima.

Dijana Vidosavljević, glavni inženjer baze podataka o putevima, JP Putevi Srbije: „Koliko gubimo ako digitalnu transformaciju ne provedemo već danas? Mislim da gubimo dosta. Mislim da je svaki dan bitan jer smo čak i tokom pandemije izgubili određeno vreme, jer su neki projekti morali da budu odloženi jer nije moglo da se izađe na teren i da se snime podaci koji bi trebali da se integrišu.

http://www.planradar.com

Kompanija PlanRadar je naručila, a kompanija Ninamedia sprovela istraživanje o stanju digitalizacije građevinarstva i industrije nekretnina u Srbiji i ti rezultati su prezentovani u martu 2021. godine. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje trenutnog obima upotrebe digitalne tehnologije u srpskoj građevinskoj i industriji nekretnina, a glavno pitanje kojim se istraživanje bavilo je generalna spremnost građevinskih kompanija za digitalizaciju.

Jedna od tema je bilo da ispitanici procene u kojoj meri je pandemija Covid-19 uticala na posao kojim se oni bave. Odgovori uopšte nisu bili iznenađujući. Odgovor „u velikoj meri“ dalo je 24,7% ispitanika, 57,3% njih misli da je pandemija „donekle“ uticala na njihov posao, tek 17,8% je odgovorilo da na njihov posao „nije bilo uticaja“, a 0,1% njih nisu mogli proceniti situaciju. Istovremeno se skoro 50% njih složilo da bi situacija mogla uticati na potrebu za digitalnom tehnologijom u njihovim kompanijama.

Detaljnom analizom trenutnog stanja digitalizacije, razlozima oslanjanja na tradicionalnije tehnike, prikazom varijacija po industrijskim segmentima, spremnosti usvajanja promena te preprekama na koje nailaze domaće kompanije ovaj izveštaj je sumirao ključne nalaze i pokazao šta sve to znači za srpski građevinski i sektor nekretnina.

Na linku https://www.planradar.com/sr/digitalizacija-u-gradjevinarstvu-i-industriji-nekretnina-u-srbiji/ možete preuzeti izveštaj iz koga ćete saznati:

  • Koliko je trenutno digitalno napredan čitav građevinski sektor, kao i stanje podsektora (kao što su arhitektura, ugovaranje, investicije),
  • Koje tehnologije koriste kompanije građevinske industrije,
  • Koliko su otvorene srpske građevinske kompanije prema digitalnim tehnologijama,
  • Koje prepreke koče širu digitalizaciju,
  • Kako je digitalizacija pomogla malom broju kompanija koje su zaista na vrhu.

Ovaj izveštaj ima za cilj da pomogne donošenju poslovnih odluka u građevinskim, arhitektonskim i investicionim kompanijama u Srbiji i šire. Pomoći će Vam da razumete kako rade Vaši konkurenti kada je digitalna transformacija u pitanju i da istražite prednosti korišćenja novih digitalnih alata. Ako već nameravate da digitalno transformišete svoju organizaciju, ovaj izveštaj će Vam pomoći da razumete trenutnu situaciju u Srbiji i da definišete poslovne izazove i prilike.

PlanRadar je kompanija za digitalnu tehnologiju osnovana 2013. godine. Pružamo inovativne usluge mobilnih softverskih rešenja za građevinarstvo i industriju nekretnina. Naša aplikacija je dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima. Pomogla je više od 10,000 klijenata u više od 46 zemalja da digitalizuju svoj proces rada.

Vreme je za konsolidaciju i digitalizaciju srpskog građevinarstva

Izgleda da je „idealna oluja“ građevinskih investicija stigla u Srbiju. Prema izjavama iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture početkom ove 2018. godine ukupna vrednost infrastrukturnih projekata u Srbiji je 16 milijardi evra, dok je udeo građevinarstva u BND Srbije u poslednje 2 godine povećan sa 4,3% na 6,2%. Pogodilo se da (1) spoljna politika Kine o infrastrukturnom ulaganju u zemlje na „Novom putu svile“, (2) finansijska podrška EU razvoju i integracije infrastrukture zemalja kandidata sa EU, (3) turski regionalni interesi ispoljeni kroz investiciona ulaganja u infrastrukturu Zapadnog Balkana kao i (4) sopstvene potrebe za izgradnju gasne infrastrukture od Bugarske i par desetina hiljada stanova za vojsku, policiju i bezbednosne službe deluju istovremeno. Ali da li će ova investiciona oluja napokon i uticati na ozbiljno buđenje srpske građevinske industrije i povećanje njene međunarodne konkurentnosti? Ne deluje mi baš tako – barem ne za sada.

Veliki projekti se dodeljuju stranim firmama dok su naši najčešće samo njihovi podizvođači. Pored Kineza, Rusa, Turaka i Grka između ostalih sada su i Hrvatske firme pozvane da se uključe u izgradnju Srbije. Nemam ništa protiv stranaca ali zašto naši građevinari nisu spremni da zagrizu najveći deo kolača? Prema nekim izjavama domaćih zvaničnika koje sam nedavno slušao izgleda da nisam jedini koji sumnja u projektno-menadžerske sposobnosti domaćih firmi. Mislim da postoji više razloga za to.

Godine krize, koje su nadam se iza nas, ostavile su duboke tragove na sve građevinske firme u regionu, a posebno na one manje sa par stotina zaposlenih. Trećina firmi je ugašeno. Oni koji su preživeli, bez obzira na veličinu, su prošli kroz nekoliko bolnih faza rezanja troškova uključujući i radna mesta. Nažalost ova „korak po korak“ poboljšanja nisu donela neko ozbiljnije povećanje efikasnosti internih procesa koji bi rezultirali u iskoristivom povećanju konkurentnosti – posebno ne na stranim tržištima. Značajan broj dobrih građevinskih majstora, poslovođa i inženjera su završili u inostranim firmama u potrazi za redovnim i znatno višim primanjima što je dalje oslabilo izvođačke potencijale domaćih građevinara. Sada čak i mali projekti postaju sve kompleksniji u specifikacijama i dodatnim zahtevima kao što je onaj da radove ne izvedu na štetu životne sredine. Rezultat svega su česta kašnjenja i probijanja budžeta na projektima. Znajući da su naše firme i onako finansijski nejake da samostalno garantuju izvođenje većih objekata ova dodatna slabost u izvođenju radova im svakako ne ide na ruku za sticanje poverenja investitora i finansijskih institucija. Zbog svega toga mislim da mala organska poboljšanja iz prošlosti u ovakvoj situaciji ne bi bila dovoljna već su nam potrebni neki „kvantni skokovi“, ali koji, kakvi i ko i kako može da ih priušti?

Radi boljeg razumevanja situacije treba uzeti u obzir da svi srpski građevinari po standardima najvećih zapadnih ekonomija spadaju u mala i srednja preduzeća! Posledica toga je da su naši građevinari u odnosu na strane konkurente finansijski, tehnološki i organizaciono nejaki da ozbiljno konkurišu za veće projekte, a takođe nemaju kapaciteta da samostalno izvedu onaj „kvantni skok“ koji bi ih doveo u taj viši rang. Jedan od primera za to je digitalizacija u građevinarstvu. Dok firme u svetu uvode digitalizaciju u svoje poslovanje na velika vrata i računaju da im to donese još veću konkurentsku prednost naše firme tapkaju u mestu „dnevnog preživljavanja“, a o digitalizaciji mnogi čak ni ne maštaju.

Nema alternative digitalizaciji. Čak ni na gradilištu. Naši građevinari moraju da što pre uhvate priključak. Za one koji su manje upućeni digitalizacija se može definisati kao način na koji se biznis suočava sa povezanim IT sistemima na svakoj karici svog lanca vrednosti, a radi se o alatima i praksama koji se zasnivaju na informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Razvoj digitalnih tehnologija ozbiljno remeti odnose u industriji na način da onima koji ih prvi usvoje otvara vrata za dalja poboljšanja produktivnosti i zanatskih veština (smanjuje rizik od manjka zanatlija), profitabilnosti, efikasnosti vođenja projekata kao i održivosti celokupnog poslovanja. Na primer razvoj ovih tehnologija omogućava rast ponude modularnih objekata koje je sada moguće mnogo brže i sa manje utrošenog materijala završiti.

Prema konsultantskoj firmi McKinsey’s 5-D funkcionalnost može da integriše dizajn, troškove i dinamiku radova u 3-D sistemu. Sledeća generacija 5-D BIM (Building Information Modelling) je peto-dimenziono pretstavljanje fizičkih i funkcionalnih karakteristika bilo kog projekta. Ova metoda uzima u obzir troškove i dinamiku radova (plan svih aktivnosti) koje dodaje dizajn parametrima u 3-D. Metoda takođe uzima u obzir detalje kao što su geometrija, specifikacije, estetske faktore kao i termalne i akustične osobine. Platforma 5-D BIM omogućava vlasniku objekta, nadzoru i izvođaču da identifikuju, analiziraju i zabeleže uticaj svake pa i najmanje izmene na troškove i dinamiku projekta. Vizualizacija i intuitivna priroda 5-D BIM metode daje izvođačima veće šanse da ranije otkriju rizike i donesu bolje odluke.

Dalje, građevinske firme mogu da ostvare ozbiljna poboljšanja svojih poslovnih procesa – od lanca snabdevanja do planiranja radne snage prihvatanjem LEAN metodologije koja pomaže u optimizaciji i smanjenju svih vrsta rasipanja (gubitaka) to jest svega što ne dodaje vrednost (sve aktivnosti koje ne doprinose povećanju vrednosti na strani kupca i sve nedoslednosti u gradnji koje nastaju prilikom loše sinhronizacije u domenu građevinskih resursa). Svetski Ekonomski Forum procenjuje da LEAN metodologija i principi mogu da smanje vreme gradnje i do 30% kao i troškove do 15%!

Mislim da je upravo sada prilika da dođe do konsolidacije i organizacionog restrukturiranja naših građevinara u cilju veće efikasnosti i konkurentnosti. To se nije dogodilo decenijama to jest od ’zlatnog doba’ građevinarstva u Jugoslaviji tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka kada su naše građevinsko-projektne veštine dovedene u ravan sa inostranim konkurentima.

Tokom 2017 su otvorena vrata za potencijalnu konsolidaciji dve velike građevinske firme: Energoprojekt i Napred su sada pod upravljaćkom i vlasničkom palicom jednog čoveka iako država Srbija kao značajan manjinski partner ima kapacitete da ozbiljno povlači konce prilikom svih budućih upravljačkih odluka. Sada je na svim vlasnicima da iskoriste priliku i udruže kapacitete i prethodno iskustvo (na primer država u digitalizaciji) sa ciljem kreiranja međunarodno konkurentne, digitalizovane i LEAN građevinske kompanije.

Energoprojekt i Napred su samo primer i ne treba se tu zaustaviti. Slična formula (samo bez vlasničkog udela države) može da nastavi da se primenjuje i među ostalim srpskim građevinarima. Time bi se ojačali tenderski kapaciteti novih (združenih) kompanija i istovremeno omogućilo veće ulaganje u sopstvene kapacitete. Zato je potrebno da država ohrabri ovakve aktivnosti.

 

button-preuzmite

Besplatno preuzmite i pročitajte moje uputstvo za strateško organizovanje građevinske firme i saznajte kako da izgradite profesionalnu piramidu i matričnu organizaciju u svom građevinskom preduzeću, kako da dizajnirate balansiran poslovni model, kako da kreirate i primenite odgovarajući lanac vrednosti te kako da konstruišete izveštavanje balansiranim indikatorima poslovanja prema modelu Nortona i Kaplana. Sve to sa originalnim dijagramima i šemama specijalno urađenim za građevinsku industriju.

%d bloggers like this: