Posts Tagged ‘brend marketing’

Kako održati doslednost poruke i konstantan identitet brenda u mnoštvu digitalnih dodira sa potrošačem?

Sa razvojem digitalne tehnologije i otvaranjem novih kanala za komunikaciju sa potrošačem stvorile su se mogućnosti za mnogo emotivnije iskustvo i skoro neprestanu interakciju sa brendovima i to putem više kanala istovremeno.

Kompanije su to naravno iskoristile i posegle za ogromnim auditorijumom svojih i potencijalnih potrošača putem društvenih mreža, grupa koje su se u te svrhe formirale na Internetu, plaćenih oglasa na web stranicama i pretraživačima te propagandno-obrazovnih tekstova. Ljudima iz digitalnog marketinga se time pružilo nebrojeno novih prilika za promociju brenda ali se istovremeno stvorila mogućnost da se u interakciji sa morem objava često lične i/ili porodične prirode pošalje pogrešna poruka i naruši brend. Nažalost mnogi ovo nisu shvatili kao ozbiljan poslovni rizik pa su neadekvatno pristupili problemu.

Novo pravilo igre je da stručnjaci koji upravljaju digitalnim marketingom više nemaju ekskluzivu već su primorani da to rade u tandemu sa potrošačem. Paralelno sa tekućim marketinškim porukama posetioci digitalnih kanala postavljaju svoj sadržaj – objave, fotografije i video zapise – koje je često veoma teško uskladiti sa postojećim identitetom i porukom brenda. Rad promotera je time postao mnogo zahtevniji u tome što je sada najveći izazov održati doslednost poruke i konstantan identitet brenda na svim kanalima gde se pojavljuje.

Moderni potrošač, opremljen svojim pametnim telefonom i tabletom (da ne pominjem „pametne“ naočare i satove), sada konsultuju više kanala radi samo jedne kupovine. Povrh toga što pretražuje Internet, zainteresovani kupac posećuje rasprodaje, prodajne centre, luksuzne prodavnice i svoje ulične radnje pre nego što donese konačnu odluku. Rezultat toga je veliki pritisak na brendove da pruže isto ili slično iskustvo svakom s kim dolaze u dodir kako na Internetu tako i u fizičkom kontaktu.

Potrošači očekuju da mogu da se obrate nekom brendu i dobiju trenutne odgovore u bilo koje vreme i preko bilo kog kanala. Time za brendove postaje veoma teško da se sakriju i „predahnu“ već su pod stalnim pritiskom da neprekidno isporučuju funkcionalnost i pozitivnu emociju.

Konstantan spoljašnji identitet brenda nije teško postići. Za početak kreirajte prepoznatljiv izgled. Držite se istih boja, logotipa i njihovog rasporeda na svim platformama. Takođe izaberite prepoznatljiv ton i jezik kojim ćete se obraćati na bilo kom mediju i u bilo kojoj prilici.

Mnogo je teže postići unutrašnji identitet to jest doslednost poruke. Zato je potrebno prvo dobro upoznati i razumeti potrošački auditorijum koji posećuje vašu digitalnu stranicu, a posebno to zašto oni baš tu svraćaju (šta traže) i kako vaš brend može da im bude od koristi. Njihova uspešna segmentacija će vam omogućiti da pošaljete poruke koje ciljaju specifične potrebe određenih grupa i time otvoriti vrata za personalizaciju.

Drugo, morate integrisati svoj poslovni proces to jest povezati sve radne tokove za upravljanje brendom tako da funkcionišu kao jedna dobro podmazana mašina. Ovde se misli na zaposlene koji su zaduženi da „osluškuju“ Internet, onda one koji kreiraju sadržaj, one koji ga distribuiraju kako u plaćene tako i sve ostale medije, one koji komuniciraju sa auditorijum potrošača, one koji rade u potrošačkim servisima i na kraju analitičare svega toga. Uspešni marketing koji sve ovo pokriva zahteva osmišljeno i efikasno planiranje, kreativnost, izuzetan sadržaj, efektnu distribuciju, kontinuirano usavršavanje i dokazivanje. Ako uspete da nađete pravi poslovni proces i tehnologiju te je strateški integrišete u vašu proizvodnju i obradu marketinškog sadržaja moći ćete da unapredite količinu i održite doslednu poruku vašeg brenda. Time ćete takođe dostići veći efekat ulaganja u marketing.

Treće, pokušajte da ostvarite globalnu doslednost identiteta svog brenda kroz personalizaciju interakcije sa potrošačem. To je riskantno, ali je zato dugoročno i ostvaruje najveći prinos na uložena sredstva u marketing. Kada do potrošača stigne nova poruka u vezi „prijateljskog“ brenda skloniji je da impulsivno reaguje na ponudu. Ovde veliku ulogu imaju društvene mreže koje, zajedno sa blogovima i ostalim Internet sadržajem generisanim od strane samih potrošača, mogu uspešno da kreiraju identitet brenda sa kojim se potrošač podsvesno identifikovao. Cilj promotera je da ostvari podsvesnu povezanost brenda sa nečijom ličnošću. Najveštiji znaju kako da iskoriste nečije emocije iskazane na društvenoj mreži te da efikasno dopru do pameti onih koji to čitaju i „saživljavaju“ se. Pogledajte samo Instagram, Pinterest, Twitter i Facebook i kako se prepliću privatnost (porodične fotografije) sa skrivenim ili otvorenim porukama brendova.

%d bloggers like this: