Veštačka Inteligencija: demistifikovana i već dostupna

U poslednjih nekoliko godina informacione tehnologije su veoma napredovale na poljima digitalizacije, manipulacije podataka i njihovoj analizi što je omogućilo pojavu inovativnih poslovnih rešenja, a sa njima i novih tržišta potencijalnih korisnika ovih usluga. Pojavili su se mnogo „pametniji alati“ za mašinsko učenje t.j. algoritmi putem kojih Veštačka Inteligencija (V.I.) razvija svoje „razmišljanje“. Istovremeno se povećala procesna snaga hardvera i brzina prenosa podataka što je omogućilo rad u “oblaku“ – kako držanjem velikih baza podataka tako i korišćenjem uslužnog softvera za procesuiranje tih podataka, a sve to ekonomski pristupačno čak i za mala preduzeća.

Dolazak ovih novih alata i mogućnosti prate konkurentska trvenja kako između samih inovatora tako i između prvih korisnika ovih inovacija i onih koji su ostali pri starim poslovnim modelima. Konsultantska kuća McKinsey primećuje nejednak napredak među kompanijama u prihvatanju ovih novih poslovnih rešenja. Dok većina firmi ima problema da iskoristi snagu ovih tehnologija one koje su uspele da ih u potpunosti uvedu u svoje poslovne modele i procese dostižu višestruke koristi dok transformišu svoje biznise i prestižu ili ozbiljno remete poslovanje ostalih.

Veštačka Inteligencija je naučna grana informacionih tehnologija koja pokušava da oponaša ljudsko odlučivanje. Ovaj termin se često poistovećuje sa mašinskim učenjem koje je jedna od pod-grana V.I. i koja koristi veliku količinu raspoloživih podataka iz baze radi razotkrivanja međusobnih odnosa i uzročno-posledičnih veza koje preovlađuju među većinom unosa da bi se fokusirala na učenje statičkih i dinamičkih pravila i trendova koji se tu javljaju, a sve radi donošenja znalačkih zaključaka i preporuka za budućnost. Može se koristiti u prepoznavanju govora, stranih jezika i prevođenju, vizualnom opažanju, učenju, rasuđivanju, zaključivanju, strateškom razmatranju, planiranju, intuiciji i donošenju odluka. U biznisu Veštačka Inteligencija traži trendove i šablone u masi podataka da bi predvidela poslovne krahove, uspehe i ostala događanja. Ona je već tu, samo je treba instalirati i primeniti!

Ono što vam je potrebno da veoma brzo počnete da imate koristi od primene ovakvih alata je unapred pripremljena velika baza podataka. Ako ste veliki sistem/firma i na vreme ste počeli da prikupljate i čuvate podatke o mušterijama, dobavljačima ili na primer bilo kakvom nefunkcionisanju svojih procesa, do sada ste već skupili dovoljnu količinu podataka koje V.I. svojom pametnom analizom i preporukama može odmah da pretvori u mogućnost da brzo napravite novi posao ili ostvarite neku uštedu. Sa druge strane, za one manje, postoje firme kao Gugl, Fejsbuk i Amazon koje su ponekad spremne da vam iznajme deo svojih baza na vašu V.I. obradu – sve u zavisnosti koliko to trenutni zakoni dozvoljavaju jer će iznajmljivanje ovakvih baza podataka od sada biti pod sve većom kontrolom regulative u vezi privatnosti i zaštite podataka. Alternativa je da njihovi algoritmi iz svoje baze ne dajući je vama, a na osnovu vaših parametara, relativno precizno ciljaju najverovatnije mušterije za vaše proizvode i usluge.

V.I. omogućava aplikacijama da menjaju/unapređuju svoje ponašanje bez ljudskog reprogramiranja zato što njihovi programi poseduju sposobnost učenja i modifikovanja sopstvenog koda na osnovu dovoljne količine najnovijih informacija. Zato su ove aplikacije između ostalog sposobne da predvide buduću prodaju na osnovu njene istorije i tržišnih uslova u okruženju, identifikuju sumnjivo ponašanje na Internetu i štite od napada, uče da voze, poboljšaju efikasnost proizvodnih procesa tako što identifikuju rasipanje, rangiraju aplikante za posao na osnovu verovatnoće njihovog ponašanja u nekim budućim situacijama, predvide popularnost nekog sadržaja ili preporuče najbolji sadržaj za zadate ciljne grupe.

Neke od poslovnih aktivnosti gde se V.I. već primenjuje su marketing i prodaja. Kao što sam već rekao sve počinje od dovoljno velike baze raznovrsnih podataka o postojećim mušterijama, o onima sa kojima ste u kontaktu ali koji još nisu kupili od vas i o onima o kojima ste prikupili podatke ali ih još niste kontaktirali. V.I. alati vam pomažu da ne samo prepoznate one za koje je veća verovatnoća da će uskoro (ponovo) kupiti robu koji vi nudite i time dobiti viši prioritet u vašim prodajnim aktivnostima nego prepoznaje i psihologiju njihovog odlučivanja. Umesto da istovremeno jurite za 100 možda potencijalnih kupaca u određenom trenutku je najracionalnije da pozovete samo onih 10 koji najviše liče na ljude koji su već kupili od vas i to u trenutku kada se oni ionako spremaju za kupovinu. Vaš pristup potencijalnom kupcu će biti vrlo personalizovan i sa konkretnim argumentima koji idu vama u prilog. Time štedite radne sate zaposlenih u prodaji, ubrzavate prodajni ciklus i podižete prinos na uložena sredstva u marketing i prodaju. Pored ove primene V.I. se koristi i za segmentaciju mušterija (tržišta). Alat to radi na osnovu studije ponašanja članova neke populacije (iz baze podataka) i analize verovatnoće i tajminga njihovih budućih odluka (o kupovini) procenjujući koje grupe potrošača najviše odgovaraju vašoj firmi. Sada možete razumeti koliko su dragoceni podaci sa društvenih mreža ili vaše sopstvene grupe na Internetu.

Kako to V.I. radi? Naravno da je pola posla u dobro obavljenoj analizi vaše baze podataka, a cilj je što bliže opisati karakteristike vašeg (zamišljenog) perfektnog kupca i njegovo/njeno ponašanje u datim situacijama. Algoritam tada prepoznaje šablon ličnosti i ponašanja koji postaje osnova za upoređenje i ocenu („bodovanje“) svih osoba/kompanija u vašoj prodajno-marketinškoj bazi podataka tako što predviđa njihovo buduće ponašanje i procenjuje kako se to uklapa u vaše ciljeve. Oni koji više „liče“ na šablon će skupiti više bodova i skočiti na vrh liste za najskorije kontaktiranje. I ne samo to, alat će sugerisati i sa kojim argumentima t.j. kako da nastupite.

V.I. se ne može samo tako uvesti u korišćenje kao bilo koja druga softverska aplikacija jer dolazi praktično nespremna za krajnje korišćenje te joj je za finalni razvoj sopstvene inteligencije to jest učenja algoritama potrebna iteracija sa vašom bazom podataka. V.I. sama stalno uči i unapređuje se putem iterativnog testiranja sopstvenih pretpostavki sa pozitivnim ili negativnim ishodom, tako da sledeći krug testiranja uvek startuje sa kvalitetnijim pretpostavkama. U praksi je potrebno postaviti početne algoritme koji se zatim sami dorađuju tokom rada sa konkretnom bazom podataka za konačnu upotrebu. Ovo znači da stručnjaci za V.I. moraju biti tu sa vama da “utreniraju“ konačnu aplikaciju jer rade sa vašim podacima i vašom poslovnom logikom što utiče na algoritme, a ne sa nekim hipotetičkim/generalnim vrednostima.

Da li da sami izgradimo V.I. aplikaciju ili da istu kupimo i pustimo druge da nam je instaliraju? Sa jedne strane teško je privući tim dobrih stručnjaka kod sebe jer naprosto već rade za one koji snabdevaju ovu tehnologiju, a sa druge strane nikakvi stručnjaci vam ne mogu dati V.I. bez kvalitetne baze podataka i dobro utreniranih algoritama koji najviše od vas zavise. Rešenje je negde između. Ako počinjete iz početka dobro je početi od same baze podataka. Prvo treba odlučiti koji podaci da se prikupljaju i kako da se strukturiraju unutar same baze pa nastaviti preko načina snabdevanja algoritama tim istim (korisnim) podacima do definisanja početnih algoritama, njihovog usavršavanja i na kraju same analize koja daje upotrebljive rezultate. Sve zavisi dokle ste do sada stigli u digitalizaciji i na kom nivou je vaša ljudska, hardverska i softverska IT struktura. Veštačka Inteligencija nije izolovan posao za tim IT inženjera već prevashodno strateška odluka za vlasnike i izvršne direktore jer povlači delimičnu promenu poslovnog modela, konkurencije i ciljnih grupa mušterija što zahteva potpunu posvećenost poslovodnog odbora kao i mnogo dodatnog rada.

Gugl X suosnivač Sebastian Tran je rekao da će alati Veštačke Inteligencije stvoriti “nadljudske” radnike koji će moći da urade mnogo više sa novom tehnologijom, ponajviše time što će eliminisati ljudske aktivnosti koje se ponavljaju. Neka radna mesta će nestati ili će biti zamenjena novim kreativnim poslovima.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: